Job Detail

Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng

Date Posted: Jul 13, 2018
Monthly Salary: 6000 USD - 1500 USD

Job Description

Mô Tả Công Việc

 • Tham gia phát triển các phần mềm, hệ thống ứng dụng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.
 • Tiếp nhận/phân tích yêu cầu từ các bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị thuộc khối CNTT theo sự phân công của lãnh đạo phòng
 • Tham gia nghiên cứu/triển khai giải pháp ứng dụng CNTT theo sự phân công của lãnh đạo phòng
 • Hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng ứng dụng CNTT.
 • Tham gia phân tích/tư vấn quy trình nghiệp vụ trong việc cải tiến, nâng cấp hệ thống ứng dụng.
 • Tham gia cải tiến Quy định, Quy trình của TTPT
 • Báo cáo và chịu trách nhiệm về chuyên môn/tiến độ công việc trước lãnh đạo phòng.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng, trung tâm.
 • Tuân thủ các quy định chung của ngân hàng

Yêu Cầu Công Việc

 1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các ngành CNTT/Toán tin/Hệ thống thông tin quản lý/Lập trình phần mềm.
 2. Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyển ngành CNTT.
 3. Yêu cầu về kỹ năng:
 • Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Kỹ năng tìm kiếm và nghiên cứu
 • Kỹ năng thích ứng cao
 • Ham học hỏi, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc
 • Có kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm về trình bầy, thuyết trình và quản lý thời gian
 • Yêu thích các công việc có tính sáng tạo và nghiên cứu công nghệ mới, lĩnh vực mới
 1. Kinh nghiệm:
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng web trên nền Java, .Net
 • Có hiểu biết về các nền tảng:Java Core, Spring Framework, Hibernate, Transaction Management, Struts, JSP/Servlet, JDBC, JavaScript, HTML, CSS, .NET, MVC
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng Javascript, JSON, HTML5, CSS3.
 • • Có hiểu biết về hệ quản trị CSDL Oracle, SQL Server.
 • • Có kinh nghiệm làm các báo cáo trên nền Crystal Report, SAP. Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo tài chính, turning báo cáo là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Phân tích yêu cầu nghiệp vụ là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu, triển khai các giải pháp CNTT trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm về hệ điều hành Unix, Linux, AIX là một lợi thế.
 • Ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế website, thành thạo Photoshop là một lợi thế.
 • Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.
 • Tự tin, nhiệt tình, hòa đồng


Skills Required

Related Jobs

Job Detail

Google Map

Sponsord By

Contact Us
Linh Dam, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam